Hva er et ungdomsråd?

Sørreisa ungdomsråd er et partipolitisk uavhengig råd som jobber for at Sørreisa kommune skal være en god kommune for barn og unge å vokse opp i. Ungdomsrådet er et rådgivende, informasjonsgivende og aktivitetsskapende råd som jobber opp mot både kommunestyret og administrasjon i saker som vi anser som viktig for barn og unge. Ungdomsrådet består av 5 ordinære medlemmer og to vara. Det er et mål at unge i Sørreisa skal vite at de kan bruke Ungdomsrådet til å få satt sine saker på dagsorden.​

Medlemmer i ungdomsrådet.

Navn Mobil E-post
Medlemmer:    

Andrine Haugen - leder

414 40 323

andrinehaugen@hotmail.no
Kaja Karoline Svendsen - nestleder 976 35 601 kajakarolinesvendsen@gmail.com
Mia Solset Malik 947 83 990 miasolsetmalik@gmail.com
Julie Helena Møller Jørgensen 953 06 767 juliehelena.moller@yahoo.no
Thomas Olsen Skogheim  466 25 992 thomasoskogheim123@gmail.com
     
Vara    
Anniken Evenmo 954 48 615 Anniken.evenmo123@gmail.com
Sondre Lange Bakkland 928 88 600 totosodre@gmail.com