Kan jeg få startlån og tilskudd?

Startlån og tilskudd er for personer/ familier innenfor følgende kategorier:

  • Barnefamilier
  • Søkere som mottar trygd/ offentlige ytelser
  • Boliglånstakere med gjelds-problemer
  • Personer med helsemessige utfordringer

Les mer om kategoriene på Husbanken sine sider.

Før jeg søker lån

Før du bestemmer deg for å søke lån og tilskudd anbefaler vi at du beregner ditt budsjett og setter deg inn i en del forhold som gjelder det å ha et boliglån.

  • Jeg har oversikt over økonomien min.
  • Jeg vet hvor mye jeg trenger å låne og hva det koster
  • Jeg vet hvilken rente jeg kan velge.
  • Jeg vet forskjellen på fast og flytende rente.

Les gjerne mer om disse emnene på Husbanken sine sider.

Husbankens låne- og livsoppholdskalkulator

I Husbankens kalkulator kan du sammenstille låneutgifter med inntekter og satser for livsoppholdsutgifter beregnet av SIFO. Dette gir deg et beregnet overskudd eller underskudd sett i sammenheng med et lån.​

Regelverk

Her finner du en fullstendig oversikt over lover, forskrifter og retningslinjer for Husbankens låneordninger.