Brekka barnehage ligger i Brekka boligfelt, ca 2 km fra Sørreisa sentrum mot Skøelv.
Barnehagen ligger nær opp til fin naturområder som kan brukes til turer med ulike aktiviteter året rundt.
Barnehagen ble bygget i 1990 og hadde da 2 avdelinger. Høsten 2018 åpnet to nye avdelinger,
så barnehagen har nå 4 avdelinger/grupper:
 
Hestehov (1-3 årsgruppe)
Smørblomst (1-3 årsgruppe)
Løvetann (3-6 årsgruppe)
Rødkløver (3-6 årsgruppe)
Pr i dag driftes barnehagen med 72 plasser. Antall barn i hver gruppe kan være noe varierende fra år til år.
 
 
Barnehagen har vennskap og inkludering som et viktig satsningsområde. Ved å sette fokus på bl.a
likeverd, mangfold og gjensidig respekt, ønsker vi å gi barna et godt grunnlag for å skape gode og varige relasjoner med andre.
 
Gleden ved vennskap og det å bli inkludert i fellesskapet er med på å gi livsmestring både på kort og lang sikt.