Brekka Barnehage har vennskap og inkludering som satsningsområde. Vi ønsker og legge best mulig til rette for at barn skal utvikle grunnleggende sosial kompetanse, slik at de kan utvikle gode vennskap med andre, og føle seg betydningsfulle i et sosialt fellesskap.

 

Barnehagen er med i den nasjonale satsningen «inkluderende barnehage og skolemiljø»

Det er i hovedsak personalets kompetanse som styrkes gjennom denne satsingen. Målet er å fremme trygge lekemiljø og forebygge krenkelser og mobbing blant barna.