Barnehagen ligger innerst i Brekka boligfelt, i fine omgivelser nært skogen og i gangavstand til sentrum.

Barnehagen drifter dette barnehageåret tre avdelinger; Rødkløver, Hestehov og Smørblomst.

Inkluderende barnehage og skolemiljø er en nasjonal satsning der alle barnehager og skoler i Sørreisa kommune deltar. IBS er et helhetlig løp fra barnehage til skole. Personalet i barnehagene skal jobbe systematisk og helhetlig for et inkluderende miljø i barnehager og skoler med utgangspunkt i en overordnet felles plan for kommunen. Den enkelte barnehage har egne mål ut ifra sine satsningsområder i årsplanen.

For barnehagene i Sørreisa betyr det: 

Alle barn skal oppleve å høre til og være en del av fellesskapet i barnehagen. Personalet skal spille en viktig rolle i å støtte barna, å etablere gode relasjoner og utvikle vennskap. Personalet skal være fysisk og psykisk til stede og hindre negative handlinger og ekskluderende adferd.

Personalet skal gi barna gode erfaringer og opplevelser av å mestre samspillet med andre barn i lek. Det er derfor avgjørende at personalet er bevisst sin rolle i leken og i samspillet med barna.

I Brekka barnehage skal personalets holdninger, kunnskap, og handlinger utvikles slik at alle, både små og store, føler at de hører til og er en del av fellesskapet i barnehagen.

 

Årsplan Del 2 Felles 2021/2022

Årsplan Del 2 Hestehov 2021/2022

Årsplan Del 2 Smørblomst 2021/2022

Årsplan Del 2 Rødkløver 2021/2022