Hva får du

Gjennom forutsigbart samvær og ulike fritidsaktiviteter skal støttekontakten bidra til en trygg og meningsfull fritid. Oppdraget utgjør som regel noen få timer i uken. Hjelpen tilpasses den enkelte brukers interesser og behov.

Målet med støttekontakt

Målet med støttekontakt er å øke brukerens mestringsopplevelse og selvfølelse i samvær med andre. 

Hvordan søke om støttekontakt

Søknadsskjema for støttekontakt ligger under selvbetjening og skjema. 

 

Hvem kan være støttekontakt

Støttekontakten trenger vanligvis ingen formell utdanning.
Støttekontakt engasjeres og lønnes som oppdragsgiver av Sørreisa kommune.