Flyktningetjenesten har koordineringsansvaret for bosetting av flyktninger i Sørreisa kommune. Dette innebærer tett samarbeid mellom IMDI, aktuelle mottak, og berørte etater i kommunen.

Sentrale oppgaver i denne fasen vil være;

  • Etablering og oppfølging i bolig
  • Iverksetting av introduksjonsprogrammet for personer over 18 år
  • Veiledning kunnskap om lokalmiljøet, økonomisikring
  • Bistå flyktningene til å bli selvgående og økonomisk selvstendig

Målgruppe:

Flyktninger som har fått innvilget opphold i Norge.
Kriterier: Bosetting skjer etter anmodning fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI). Flyktninger tas imot hele året eller frem til årets kvote i henhold til kommunestyrets vedtak er oppfylt.