Steg 1 – informasjon

Finn relevant informasjon for tanken, for å lette arbeidet for firmaet som skal fjerne tanken.

  • Tankens alder
  • Siste tilstandskontroll.
  • Type tank ( flassfiber, stål eller lignende)
  • Plassering til tanken og tilhørende rør
  • Innhold på tanken
  • Størrelse

 

Steg 2- Tilbud

Finne og kontakte flere kvalifiserte firmaer som tilbyr denne tjenesten. Innhente priser på jobben, og inngå avtale med den entreprenøren du har størst tillit til.

 

Steg 3 - søknad

Tiltaket er søknadspliktig, og det må utarbeides en søknad som leveres til kommunen. Skjema om ansvarsrett signert av kvalifisert firma/leverandør skal følge søknaden. Søknadskjema og skjema for ansvarsrett finner du på dibk.no.

Søknaden sendes til:

Epost: Postmottak@sorreisa.kommune.no

Postadresse: Sørreisa kommune, Storveien 20, 9310 Sørreisa.

 

Steg 4 – Gjennomføring og sluttrapport

Ansvarlig firma gjennomfører arbeidet etter gjeldende forskrifter, men det er du som tankeier som har det adelige ansvaret. Oljetanken skal leveres til godkjent mottak, og kommunen skal mota rapport på arbeidet.

 

Kan lese mer detaljert om dette på oljefri.no