Kommunale gebyr som feiing, vann, kloakk og renovasjon faktureres 4 ganger pr. år. Faktura sendes ut i slutten av måneden før med forfall 20. februar, 20. mai, 20. august og 20. november. Oversikt over priser finnes i kommunens betalingsregulativ.

Kommunale avgifter er inndelt i følgende kategorier;

 • Kommunale vannverk
 • Kommunale avløp
 • Renovasjon
 • Feiing
 • Leiepriser skolebygg
 • Leiepriser idrettshall
 • Leiepriser svømmehall
 • Leiepriser kulturhuset
 • Leiepriser omsorgshybler
 • Leiepriser omsorgsleieligheter mv.
 • Leiepriser kommunehuset

Hele betalingsregulativet kan lastes ned her.