Ergoterapi

Ergoterapeuter bidrar til å finne løsninger dersom det oppstår et gap mellom en persons helse og hverdagens krav, og jobber for å gi muligheten til å leve et aktivt liv. Ergoterapeuten jobber med mennesker i alle aldre, og kartlegger hva som hindrer eller fremmer deltakelse i hverdagsaktiviteter slik at du skal kunne være mest mulig aktiv i lek, læring, arbeid og hverdagen for øvrig. Fokuset på hva som er viktig i livet til den personen det gjelder.

En ergoterapeut kan blant annet bidra med kartlegging av menneskers ønsker for eget liv, gi råd for hvordan aktiviteter kan utføres for å fremme mestring og helse, og planlegging, utforming og tilrettelegging av omgivelser.

I samarbeid med ergoterapeuten utarbeides det mål for å mestre aktivitet i ulike omgivelser.

Får å nå målet om hverdagsmestring kan en ergoterapeut bistå med:

 • Trening i hverdagsaktiviteter, «Hva er viktig for deg?»
 • Veiledning på forenkling og tilpasning av aktiviteter
 • Tilpasning av omgivelser med universell utforming, hjelpemidler, boligtilpasning og velferdsteknologi.
 • Rehabiliteringsforløp (gjenvinne fysisk, kognitiv eller sosial funksjonsevne som er tapt på grunn av sykdom eller skade)

 

Syns og hørselskontakt

Syn- og hørselskontakten er NAV Hjelpemiddelsentrals forlengede arm ut i kommunen, og kan bistå med opplysninger, søknader og opplæring i syn- og hørselshjelpemidler. Kontakten kan bl.a.:

 • Gi veiledning og støtte til pårørende og helsepersonell rundt den syn eller hørselshemmede, og kan gi råd om tilrettelegging i det fysiske miljøet.
 • Samarbeide og henvise til aktuelle samarbeidsparter.
 • Tilrettelegginger i forbindelse med syn og hørsel, og vurderer behov for hørselshjelpemidler.
  • Eksempel på hørselshjelpemidler kan være: Lytteutstyr til TV, varsling av dørklokke og røykvarsler, forsterkertelefoner (ikke mobiltelefon), samtaleforsterkere - trådløse og trådbundne.
  • Eksempler på synshjelpemidler kan være: Håndluper, lupelamper, lese-TV, lydbokavspillere, PC-skjerm, forstørrelses-program til PC, taleprogram til PC, talende klokker, talende termometer mm

Samarbeidspartnere/likepersoner:

 • Likepersoner i Hørselshemmedes landsforbund (HLF) i Sørreisa bistår med gratis hjelp til batteribytte, slangeskift, filterskift mm. Kontakt Otto Kjell Antonsen tlf: 93 46 30 62
 • Blindeforbundet har rehabiliteringskontakter (RK) i hvert fylke som drar på hjemmebesøk. Kontakt Evenes syn- og mestringssenter: 76 98 48 00

Fysioterapi

 • Fysioterapeuter jobber med kropp og bevegelse for å fremme god helse. En fysioterapeut forebygger og behandler skader og sykdommer som gir smerter og/eller nedsatt funksjon i muskel- og skjelettsystemet. Behandling er basert på undersøkelse og vurdering av pasientens problem og hva pasienten selv ønsker hjelp til. Målet er at pasienten skal utvikle, gjenvinne eller holde ved like funksjonsevnen, utnytte egne ressurser og bidra aktivt i å bedre egen helse.

  Fysioterapeutene jobber med folk i alle aldersgrupper. Problemstillinger kan være: smerter i muskel-/skjelettsystemet, akutte skader, opptrening etter operasjoner, nevrologiske lidelser, sirkulasjon/lymfødem m.m Vi jobber også med folk som har funksjonsnedsettelser pga sykdom, skade eller alder –  samt barn med motoriske utfordringer.

  Fysioterapeut kan kontaktes direkte uten henvisning fra lege.

  Det kommunale fysioterapitilbudet er for voksne/eldre personer som av helsemessige eller andre årsaker ikke kan nyttiggjøre seg av tilbudet hos avtalefysioterapeut(er) ved Sørreisa Tøy og Bøy. Kommunal fysioterapeut følger opp barn og unge frem til 18 års alder.

Egenandel

Kommunal fysioterapeut og ergoterapeut er gratis. Ved behandling hos avtalefysioterapeuter på Tøy og Bøy er det egenandeler for undersøkelse og behandling, med unntak av barn opp til 16 år og personer med yrkesskade. Man betaler egenandel frem til man har oppnådd frikort, i 2024 er egenandelstaket satt til 3165 kroner.