Brosjyren:

I lenkene under finner du brosjyrer med utfyllende informasjon og råd til hvordan du kan være best mulig forberedt på å klare deg selv i 72 timer. Eksempel på innhold i et beredskapslager er også definert i brosjyrene.

Norsk: Du er en del av Norges beredskap

Samisk: Don leat oassi Norgga gearggusvuodas

Engelsk: You are part of Norway's emergency preparedness

Som lysspor: På nettsiden til Norges blindeforbund kan du lytte til innholdet

Jodtabletter ved atomulykker

Er du under 40 år, gravid, ammende eller har hjemmeboende barn? Da anbefaler myndighetene at du har jodtabletter (Jodix) hjemme. (Merk: Disse tablettene må ikke forveksles med kosttilskuddet "Jod"). Tablettene kan gi beskyttelse mot radioaktivt jod ved atomulykker, og skal bare tas etter råd fra myndighetene.

  • Jodtabletter skal kun tas ved en atomhendelse på det tidspunktet myndighetene anbefaler at de tas. Tablettene beskytter barn under 18 år, gravide og ammende mot utvikling av kreft i skjoldbruskkjertelen.
  • Bare i helt spesielle situasjoner med høy eksponering for radioaktivt jod er det aktuelt med tabletter til voksne mellom 18 og 40 år. Personer som har operert bort skjoldbruskkjertelen trenger ikke ta tabletter. Personer med jodallergi og enkelte andre sykdomstilstander skal heller ikke ta slike tabletter.
  • Det finnes i dag to typer jodtabletter tilgjengelige i Norge, én på 130 mg ("Jodix") som selges reseptfritt på apotek, og en på 65 mg («Kaliumjodid Recip») som distribueres til norske kommuner. Doseringen for personer over 12 år er 1 tablett Jodix, alternativt 2 tabletter Kaliumjodid Recip. For yngre barn er doseringen mindre enn én tablett, og dette er nøye beskrevet i pakningsvedlegg og informasjon på www.dsa.no.
  • Tablettene skal i utgangspunktet bare tas én gang etter en atomhendelse, men i spesielle situasjoner med vedvarende eksponering for radioaktivt jod kan det bli gitt råd fra myndighetene om en ny dosering etter et døgn for personer som ikke er spedbarn, gravide eller ammende.

HVORFOR TA JODTABLETTER?

Ved en atomulykke kan radioaktivt jod bli spredd via luften og tas opp i skjoldbruskkjertelen når man puster inn forurenset luft og/eller inntar forurenset mat og drikke. Jodtabletter blokkerer opptaket av radioaktivt jod i skjoldbruskkjertelen og reduserer risikoen for å få kreft i skjoldbruskkjertelen. Jodtabletter beskytter bare mot radioaktivt jod, og ikke mot andre radioaktive stoffer.

Råd om å ta tablettene vil ofte bli gitt sammen med et råd om å oppholde seg innendørs i opptil 2 døgn. Det er derfor viktig å ha tablettene lagret hjemme.

BEREDSKAPSLAGER JOD I Sørreisa kommune 

Sørreisa kommune har jodtabletter ("Kaliumjodid Recip") tilgjengelig for barn og unge under 18 år, gravide og ammende. Kommunen har ikke jodtabletter til den andre anbefalte aldersgruppen mellom 18-40 år. Derfor anbefaler vi, i samråd med sentrale myndigheter, at personer i denne gruppen har jodtabletter ("Jodix") hjemme som en del av egenberedskapen. 

Distribusjon av jodtabletter til målgruppen

Kommunen har plan og system for varsling og distribusjon av jodtabletter til befolkningen (målgruppen) dersom Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) beslutter å gi råd til befolkningen om inntak av jodtabletter.

Det vil bli informert på hjemmesiden vår hvor du skal møte opp for å få tablettene. 

NÅR SKAL TABLETTENE TAS?

De skal bare tas etter råd fra myndighetene. I tilfelle en atomulykke, vil råd bli gitt gjennom mediene, relevante myndigheter og www.dsa.no.

HVEM SKAL TA JODTABLETTER?

Det er spesielt viktig at barn og unge under 18 år, gravide og ammende tar tablettene fordi de har størst risiko for å få kreft i skjoldbruskkjertelen etter å ha blitt utsatt for radioaktivt jod. Det kan i helt spesielle situasjoner også være aktuelt med tabletter for voksne mellom 18 og 40 år, mens de over 40 år har svært liten risiko for å få kreft i skjoldbruskkjertelen, og trenger ikke ta jodtabletter. Personer som har operert bort skjoldbruskkjertelen trenger ikke ta jodtabletter.

Myndighetene vil gi nærmere råd om hvilke grupper av befolkningen som skal ta tablettene ved en atomulykke.

Les informasjon om jodtabletter ved atomulykker

Tilfluktsrom

Tilfluktsrom er permanente vernerom som vil kunne redusere omfanget av skader på befolkningen som følge av krise- og krigshandlinger. Ved å trykke på lenken her finner du mer informasjon om tilfluktsrom. 

Tilfluktsrom er plasserte i de områdene der man regner med at behovet er størst. 

Noen større bygg har private tilfluktsrom. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Sivilforsvaret har oversikt over private tilfluktsrom. 

 

Offentlige tilfluktsrom

Direktoratet for samfunnstrygghet og beredskap (DSB) og Sivilforsvaret har ansvaret for tilsyn med både offentlige tilfluktsrom. 

Sørreisa har ett offentlig tilfluktsrom. Tilfluktsrommet har begrenset plass og skal brukes av innbyggere som oppholder seg i nærheten dersom et varsel om å søke tilflukt kommer. 

Ved en aktuell situasjon varsler sivilforsvaret med sirener "Viktig melding - lytt på radio" og "flyalarm" ved hjelp av signal. Du kan lese mer om signalene på Sivilforsvarets sider.