Hos NAV kan du blant annet få hjelp til:

Råd og veiledning dersom du har behov for sosialhjelp eller står i fare for å komme i en slik situasjon.
Økonomisk rådgivning hvis du har betalings- og gjeldsproblemer.
Å søke arbeid dersom du har mistet jobben, har lite jobberfaring, er permittert, eller har stått utenfor arbeidslivet lenge.
Utbetaling av foreldrepenger, engangsstønad og svangerskapspenger. Hjelp til støtteordninger for deg som er alene med barn.
Få oppfølging i forbindelse med sykemeldinger.
Få arbeidsavklaringspenger hvis du ikke kan jobbe på grunn av sykdom eller skade.

Økonomisk rådgiving

NAV Senja-Sørreisa tilbyr økonomisk rådgivning til alle i kommunen som har økonomiske problemer og ønsker hjelp. Tilbudet er gratis, men du må sende en søknad om økonomisk rådgivning til NAV. 

Kontakt

Telefon: 55 55 33 33

Vakttelefon for sosialhjelp når mottaket er stengt:

902 86 892

For mer informasjon: NAV.no