Du betaler for renovasjon ihht til forskrift om renovasjon, sammen med de øvrige kommunale avgiftene. Dette gjelder vanlig husholdningsavfall sortert i dunker for plast, papir og brennbart restavfall/matavfall. For levering av annet avfall og eventuell betaling for dette; se lenger ned på sida her.

Fritak/reduksjon i renovasjonsavgiften

Du kan søke om fritak eller reduksjon ut fra følgende vilkår:
  • Blir en bolig stående tom sammenhengende i 12 måneder eller mer. 
  • Dersom en gebyrenhet ikke er egnet for bruk.

Fritak kan kun innvilges etter skriftlig begrunnet søknad. Det må søkes forskuddsvis. Fravær for kortere tidsrom enn 12 måneder gir ikke rett til fritak.  

Grovavfallsmottak i Sørreisa

Mottaksstasjon for grovavfall fra husholdning i Sørreisa finner du ved nedkjøring mot Øyjordnes industriområde, første vei til høyre (Industriveien). 
 
Åpent torsdager i oddetallsuker fra kl 17.00-20.00.
 
Stasjonen består av containere.
 
Mottaket vil ta imot følgende avfall fra husholdninger:
  • Elektrisk avfall:  Leveres gratis til forhandlere og grovavfallsplass.
  • Metallskrap: Tomme malingsbøtter av metall, motorer - må være tappet for olje/kjøleveske/drivstof. Dekk på felg kr 125,-, dekk gratis til forhandler.
  • Innbo og løsøre:  Leveres gratis til grovavfallsmottak.
  • Farlig avfall: Olje, maling, lakk, tynnere, spraybokser, oppladbare batterier, lysrør, lyspærer, sparepærer, syrer, baser og andre kjemiske stoffer leveres grovavfallsplass. Spillolje kan leveres til forhandler.

Senja Avfall

Bygg- og rivningsavfall/trevirke må leveres til Senja Avfall, Botnhågen, Finnsnes, flf: 77 85 06 50

 
Åpningstider: Mandag - fredag: kl 08 -15. Torsdag: kl 08 -18.

Denne typen avfall er ikke inkludert i renovasjonsavgiften, og betales ved innlevering eller per faktura. Dette leveres til grovavfallsplass eller ved å leie container til avtalt pris. Isolerglassvindu med PCB, trykkimpregnerte materialer eller eternitt er definert som farlig avfall og kan leveres grovavfallsplass Senja Avfall, Botnhågen. Husholdninger har gratismengde på 400 kg pr. år.

  • Glass- og metallemballasje:  Flasker, sylteglass, hermetikkbokser leveres i glasscontainere som er plassert ut.
  • Tekstiler:  Ødelagte og slitte klær kastes i brennbart avfall.  Hele og rene klær oppfordres levert i UFF-container (Sørreisa sentrum og Kollenveien) eller til lokale loppemarked.
  • Tømmekalender fås ved henvendelse til Senja Avfall på tlf. 77 85 06 50 eller Sørreisa kommune, Servicekontoret tlf. 77 87 50 00.