Hva er en bekymringsmelding?

En bekymringsmelding skives gjerne når du som pårørende eller bekjent er bekymret for noens helsetilstand.

Det er hensiktsmessig å sende bekyringsmeldingen til personens fastlege. Hvis du ikke vet hvem som er fastlege, kan du sende bekymringsmeldingen til koordinerende enhet i kommunen.

Det er viktig å være klar over at bekymringsmeldingen som regel videresendes fra koordinerende enhet til fastlegen. Bekymringsmeldingen vil bli lagret i pasientens journal. Pasienten vil da få tilgang til meldingen.

Hva kan du melde bekymring om?

 • helsetilstanden i hverdagen
 • psykisk helse
 • personens oppfølging i et behandlingsforløp
 • effekt av behandling
 • at den som er syk er en fare for seg selv eller andre
 • svikt i hjelpeapparatet

Slik sender du bekymringsmeldingen

Det er hensiktsmessig å sende bekyringsmeldingen til personens fastlege.

Hvis du ikke vet hvem som er fastlegen, kan du sende bekymringsmeldingen til koordinerende enhet i kommunen. Koordinerende enhet vil da vurdere henvendelsen og sende den videre til fastlege, eventuelt andre.

 

Bekymringsmeldingen bør inneholde:

 • Navnet på den du er bekymret for
 • Fødselsdato og adresse på den du er bekymret for
 • Kontaktinformasjon på avsender av meldingen
 • beskrivelse av hva som er årsaken til bekymring, gjerne med konkrete eksempler
 • Hvor lenge har bekymringen vart

 

Bekymringsmeldingen sendes i posten til:

Sørreisa kommune

v/ koordinerende enhet

Storveien 20

9310 Sørreisa

 

NB: Du må ikke sende bekymringsmeldingen per e-post.