Digitalt kart kan ses her* (<-lenke)

Bestemmelser og beskrivelser, samt pdf kart finnes her  (<-lenke)

Det vil bli avholdt møte for berørte naboer og grunneiere på kommunehuset 9 oktober klokka 18.00, og åpent folkemøte 17 oktober klokka 18.00 i kultursalen.

Uttalelser merkes med saksnr 2017/1482 og sendes til Sørreisa kommune, Storveien 20, 9310 Sørreisa - eller til postmottak@sorreisa.kommune.no

 

*tre flater mangler farge i digitalt kart grunnet nye tegneregler, disse vil bli oppdatert så snart nødvendige oppgraderinger er gjennomført.
Dette gjelder bibliotekområde som skal ha sosikode 1167, tannlegeklinikken sosikode 1168 og overvannstiltak sosikode 3100