Gjennom foresattportalen kan du søke om barnehageplass. Du kan også endre eller si opp barnehageplass.  

Det kan søkes om hel eller halv barnehageplass. For å ha rett til barnehageplass, må barnet være bosatt i kommunen senest ved oppstartstidspunkt for tildelt barnehageplass.

Søknad om barnehageplass, søknad om overflytting og oppsigelse av barnehageplass skjer via elektronisk søknad via linken på denne siden.

Søknadsfristen ved hovedopptaket er 1.mars, men det kan søkes om barnehageplass gjennom hele året. Ved ledig kapasitet vil det bli gjort supplerende opptak.

Dersom du allerede har barnehageplass, men ønsker å bytte barnehage eller endre plasstørrelsen søker du gjennom foreldreportalen.

Barnehageplassen beholdes til 31.juli det året barnet begynner på skolen. Man trenger derfor ikke si opp barnehageplassen for barn som begynner på skolen. Dersom man ønsker å si opp barnehageplassen tidligere enn ved skolestart, gjøres dette gjennom foresattportalen.

Søknad gjøres gjennom foresattportal (krever sikker pålogging via ID-porten)

Forklarende Video 

Dersom det er spørsmål til dette, ta kontakt her