Tjenestetilbud

Praktisk bistand kan også omfatte opplæring, slik at du som mottar personlig assistanse får hjelp til å mestre dagliglivets gjøremål.

Eksempel på praktisk bistand kan for eksempel være:

  • hjelp til innkjøp av mat
  • vask av klær og bolig
  • hjelp til egenomsorg

Pris

For praktisk bistand og opplæring tar kommunen vederlag etter årlig reviderte satser.

Disse kan leses her

Søknadsskjema

Søknadsskjema finner du under selvbetjening og skjemaer.