Hva er en kreftkoordinator

  • Er til hjelp for å koordinere og tilrettelegge hverdagen for kreftsyke og pårørende på en best mulig måte.
  • Er ansvarlig for å samordne tilbud og tjenester rundt kreftpasientene i kommunen.
  • Skal være lett tilgjengelig for pasienter og pårørende.
  • Skal bidra til gode rutiner og systemer for kreftomsorg i kommunene.

Leif Ove var en mann som elsket å gjøre alt selv. Bygge hus, mekke bil, hugge ved. Så fikk han kreft og livet ble snudd på hodet. Leif Ove var en av de heldige som ble erklært kreftfri etter behandling og dro hjem og trodde alt skulle bli som før. Men han var ikke frisk. Ingenting fungerte som før. Da var det godt å ha en kreftkoordinator til hjelp. Se hans historie i filmen her og finn ut hva en kreftkoordinator kan bistå med når du eller en du kjenner trenger hjelp.

Ytterligere informasjon om kreftkoordinator i kommunen finner du her.