Skolehelsetjenesten samarbeider med foreldre/foresatte, skolens personell, PPT, fysioterapeut, fastlege, barnevern, sykehus og andre. Skolehelsetjenesten er medlem av Tverretatlig team. Dette er et samarbeidsteam bestående av: skole, barnevern, helsesykepleier og BUP. Foresatte kan delta.

Skolehelsetjenesten gir tilbud om

  • Informasjon, råd og veiledning.
  • Målrettede helseundersøkelser.
  • Vaksinasjon jfr. nasjonalt program.
  • Samtaler.
  • Helseopplysning og undervisning.
  • Henvisning til andre instanser ved behov.
  • Gruppevirksomhet.

Skolehelsetjenesten har faste kontordager på den enkelte skole

  • Sørreisa Sentralskole: Mandag og onsdag
  • Skøelv skole: I oddetallsuker mandag
  • Gottesjord skole: I partallsuker mandag

Disse dagene er det såkalt” åpen dør”, det vil si at elevene kan komme og snakke med helsesykepleier uten timeavtale. Utover dette er elever og foreldre/foresatte velkommen til å ta kontakt med helsesykepleier på telefon eller helsestasjonen (Kommunehuset).

Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål angående barnet ditt, du har noe du lurer på eller er bekymret for. Vi har åpent hver dag. Dersom du ikke når oss på telefonen kan du legge igjen en beskjed på svareren eller i Servicekontoret.