Helse og omsorgsplan for Sørreisa kommune 2019-2030

Rekrutteringsplan - nødvendig kompetanse til de ulike sektorer

Smittevernplan med pandemiplan, revidert 2020

Trafikksikkerhetsplan 2017-2020

 

Følgende planer skal utarbeides i inneværende kommunestyreperiode jfr planstrategi 2020-2023:

  • Temaplan "leve hele livet"
  • Boligpolitisk plan

 

Videre skal  det i den grad det er ressurser tilgjengelig jfr planstrategi 2020-2023 vedtas nye planer for eller gjennomføres revidering av:

  • Fullføring av vedtatte temaplaner
  • Rammeplan Kulturskole
  • Næringsplan
  • Trafikksikkerhetsplan, rullering
  • Øvrig planarbeid fra oversikt i kap. 6 (innkomne innspill) gjennomføres i forhold til behov og tilgjengelige ressurser.