Kommunale mål og planer

Vår rolle er først og fremst å legge til rette for lokal næringsutvikling gjennom å sørge for tilgang på næringarealer, samt tilrettelegging av fysisk infrastruktur så som vei, vann, avløp, strøm og fiber. 

De politiske målene gitt i kommuneplanens samfunnsdel:  

  • Kommunen skal være en aktiv tilrettelegger for næringslivet, både lokalt og regionalt. 
  • Kommunen skal ha kompetente arbeidstakere både innenfor næringsliv og privat og offentlig tjeneste.

Her finner du Kommuneplanens samfunnsdel, næring er omtalt i kapittel 7, side 12-13. ​

Her finner du Regional næringsplan , vedtatt av kommunestyret i mars 2018.

Ønsker du råd og veiledning?

Enten du er helt i oppstartsfasen eller du ønsker å utvikle bedriften din videre, er det godt å snakke med noen. Sørreisa kommune har en avtale med Næringshagen Midt-Troms som vil ta imot deg og gi råd og veiledning. Vår kontakt der er daglig leder Åsta Sortland, tlf 994 90 813, e-post: aasta.sortland@midt-tromsnh.no. Næringshagen har meget godt kompetanse på næringsutvikling og et stort nettverk som kan bidra til å styrke ditt prosjekt. 

Hvordan søke økonomisk støtte fra kommunen?

Sørreisa kommune har avsatt noen midler i et næringsfond der bedrifter under etablering eller eksisterende bedrifter kan søke om økonomisk støtte. Av reglementet for næringsfondet, punkt 4, går det fram hvilke områder som er prioritert. Reglementet beskriver også vilkårene for å få innvilget økonomisk støtte.

Merk at alle søknader skal fremmes gjennom det elektroniske søknadssystemet Regionalforvaltning.  Registrer deg som bruker, og legg inn søknad i henhold til veiledningen. Husk å klikke av for om du søker regionale eller kommunale næringsfondsmidler.

Søknadsfristene er 1. april og 1. oktober. 

Formannskapet – som utgjør næringsfondsstyret – behandler innkomne søknader og avgjør hvilke prosjekter som skal støttes samt størrelsen på tilskuddet.  Innkomne søknader behandles to ganger i året, i formannskapsets junimøte og i formannskapets novembermøte. 

Last ned reglementet for næringsfondet her.

Sørreisa Næringsforening

Sørreisa Næringsforening er en interesseorganisasjon for Næringslivet i Sørreisa. De er en viktig samrbeidspartner for såvel kommunen som for nye bedrifter som ønsker å etablere seg i Sørreisa. Med en medlemsmasse som spenner seg fra anleggsvirksomhet, industri, service, handel og reiseliv - vil næringsforeningen i stor grad bidra til at nettopp du og din bedrift trives og lykkes med satsingen i Sørreisa.

Sørreisa Næringsforening har egen facebookside, hvor du kan lese mer om deres aktiviteter.