Omsorgsteam behandler søknader om støttekontakt, brukerstyrt personlig assistent (BPA), praktisk bistand, hjemmesykepleie, omsorgslønn – og alle de andre tjenestene Sørreisa kommune tilbyr innen pleie og omsorg (link til info om omsorgsteam)

 

De som har omsorg for eldre kan få følgende tilbud

  • Dagsenter for dagavlastning hjemmeboende med demenssykdom https://abcdemensomsorg.no/
  • Dagavlastning i eget hjem eller sykehjem
  • Døgnavlastning i sykehjem

 

Andre avlastnings- og støttetilbud

  • Ledsagerbevis for funksjonshemmede
  • Støttekontakt / privat avlaster
  • Transporttjenestekort (TT-kort)

 

 Søknadsskjema finner du her