Den lille barnehagen med det store hjertet…

Bjørkli private barnehage SA er en liten, privat barnehage med 18 plasser for barn i alderen ett til seks år.

Vi har en grunnbemanning på 3,4 årsverk, fordelt på 5 ansatte.

Barnehagen holder til i en kommunal bolig i Skøelv, nærmere bestemt i Lyshaugveien 34, og vi har eksistert siden 2001.

Vi liker å være mye ute, og har ett flott uteområde med variert terreng, samt en liten lekeplass.

Vi ønsker å være den lille barnehagen med det store hjertet, der hvert enkelt barn skal bli sett og oppleve å ha et trygt og godt barnehagetilbud. Omsorg, lek, læring og barns medvirkning står i fokus.

 

Barnehagen har samordnet opptak med de kommunale barnehagene, og søknadsfristen er 1. mars.