Sørreisa kommune mottar tilskudd fra Troms fylkeskommune til Den kulturelle spaserstokken (DKSS). Tilskuddet er et virkemiddel som skal bidra til at eldre innbyggere skal kunne ta del i kvalitativt gode kunst- og kulturtilbud uavhengig av bosted.

Mål for DKSS

  • Formidling av profesjonell kunst- og kulturformidling av høy kvalitet
  • Samarbeid mellom kultursektoren og omsorgssektoren er viktig for at det utvikles
  • gode kunst- og kulturprosjekter lokalt innenfor et mangfold av sjangre og uttrykk
  • Tilbud av arrangementer og aktiviteter innenfor alle kunst- og kulturuttrykk
  • Eldre får et tilpasset kulturtilbud der de bor

 

I Sørreisa forvaltes midlene av en arbeidsgruppe som består av representant fra Sørreisa pensjonistforening, leder Frivilligsentral, aktivitør Sørreisa omsorgssenter og representant fra kulturkontoret.