Ferdinand barnehage ligger i naturskjønne omgivelser innerst i Langhågen boligfelt ved kommunegrensen til Senja kommune. Barnehagen har nær avstand til skogen og tre ulike fjærer. Ferdinand barnehage har to avdelinger; Rødkløver og Løvetann. 

Inkluderende barnehage og skolemiljø er en nasjonal satsning der alle barnehager og skoler i Sørreisa kommune deltar. IBS er et helhetlig løp fra barnehage til skole. Personalet i barnehagene skal jobbe systematisk og helhetlig for et inkluderende miljø i barnehager og skoler med utgangspunkt i en overordnet felles plan for kommunen. Den enkelte barnehage har egne mål ut ifra sine satsningsområder i årsplanen.

For barnehagene i Sørreisa betyr det: 

Alle barn skal oppleve å høre til og være en del av fellesskapet i barnehagen. Personalet skal spille en viktig rolle i å støtte barna, å etablere gode relasjoner og utvikle vennskap. Personalet skal være fysisk og psykisk til stede og hindre negative handlinger og ekskluderende adferd.

Personalet skal gi barna gode erfaringer og opplevelser av å mestre samspillet med andre barn i lek. Det er derfor avgjørende at personalet er bevisst sin rolle i leken og i samspillet med barna.

Ferdinand barnehage sikter mot å være en barnehage med fokus på at barna skal bli glade i naturen, og få gode erfaringer og glede av å gå tur. Vi skal bli kjent med nærmiljøet, og med nærhet til både skogen og fjæra har vi store muligheter til gode naturopplevelser, og å få oppleve naturen som arena for relasjonsbygging, lek og læring. Naturen er en viktig arena for å bygge relasjoner, vennskap og sosial kompetanse. Personalet kommer tettere på barna og har større mulighet til veiledning om hvordan vi skal snakke og være mot hverandre.

Årsplan 2023-2024