Hel plass                 kr 3 000 per mnd.

Halv plass               kr 1 500 per mnd.

Enkeltdag                kr 380.

Betaling kost           kr 350 per mnd for hel plass, kr 175 for halv plass.

For sein henting      kr 438 per påbegynte time.

 

Det gis moderasjon i foreldrebetalingen for søsken med samme bostedsadresse.

Barn nr. 2:   30 % søskenmoderasjon.

Barn nr. 3:  100 % søskenmoderasjon.

 

Kommunen har ordning som tilbyr redusert foreldrebetaling for familier med lav inntekt. Det gis også 20 timer gratis kjernetid per uke for tre-, fire og femåringer i husholdninger med samlet inntekt under inntektsgrense fastsatt av Stortinget.

For mere informasjon og søknad om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid, se egen informasjonsside om dette.