Hel plass                 kr 3040 per mnd.

Halv plass               kr 1520 per mnd.

Enkeltdag                kr 356

Betaling kost           kr 125 per mnd.

For sein henting      kr 389 per påbegynte time

 

Det gis moderasjon i foreldrebetalingen for søsken med samme bostedsadresse.

Barn nr. 2:              30% søskenmoderasjon

Barn nr. 3 og 4:      50 % søskenmoderasjon

Fra og med 5.barn: 100 % søskenmoderasjon

 

Kommunen har ordning som tilbyr redusert foreldrebetaling for familier med lav inntekt. Det gis også 20 timer gratis kjernetid per uke for tre-, fire og femåringer i husholdninger med samlet inntekt under inntektsgrense fastsatt av Stortinget.

For mere informasjon og søknad om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid, se egen informasjonsside om dette.