Navn Parti Telefon E-post

Jan-Eirik Nordahl, ordfører

Ap 975 17 103 Epost
May Tove Grytnes, varaordfører AP 950 64 367 Epost
Lise Løvland AP 990 44 448 Epost
Hanne Fredriksen Saml 993 13 535 Epost
Linn Charlotte Nordahl SP 959 05 133 Epost
Mona Berg Jensen Fagforbundet  994 99 361 Epost
Andre Jarkowski Haaland Utdanningsforbundet 992 04 321 Epost


Administrasjonsutvalgets oppgaver:

Administrasjonsutvalget er kommunes fast og overordnede utvalg som behandler saker som gjelder forholdet mellom kommunen som arbeidsgiver og de ansatte. I saker som er beskrevet i Hovedavtalens § 4 er administrasjonsutvalget er partsammensatt utvalg hvor de ansattes representanter har møte, forslag, tale og stemmerett.

Rådmannen gir innstilling til vedtak. Administrasjonsutvalget har rett til å uttale seg i alle saker som avgjøres av et annet politisk organ og som vedrører ansattes rettigheter og plikter. Administrasjonsutvalget skal også gi uttalelse til kommunestyret ved tilsetting av rådmann.

Taushetsplikt:

Medlemmene og varamedlemmene har taushetsplikt for det de får vite om noens personlige forhold og offentlige forhold når opplysningene er underlagt taushetsplikt/unntatt offentlighet. Straffeloven har egen straffebestemmelse som kan komme til anvendelse ved brudd på taushetsplikten.