Tildeling av trygghetsalarm

Tildeling av tryggehetsalarm er behovsprøvd. Trygghetsalarm er knyttet til en vaktsentral, som formidler kontakt videre til hjemmetjenesten. Hjemmetjenesten rykker ut hele døgnet ved tilkalling.

Søknad om trygghetsalarm

Søknadsskjema finner du her:

Saksbehandling

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Normalt vil vi komme på hjemmebesøk. deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidigi med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvor det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper. 

Klageadgang

Det er klageadgang på alle vedtak om tjenester. Klagefristen er 4 uker. Nærmere orientering om klagebehandling framgår av vedtaket.