Tjenesten har følgende lavterskeltilbud

  • Uforpliktende kontakt med tjenestens ansatte for råd og veiledning. Tilbudet gjelder også for pårørende. 
  • Kafè på torsdager, klokka 10.00-14.00 på Frivillighetssentralen.
  • Ulike turer og aktiviteter i løpet av året.
  • Tur-gruppe
  • Ved-base på mandager og tirsdager

Hvordan søke om tjeneste

For personer med langvarige helseutfordringer, er det naturlig å søke om individuell hjelp. I slik tilfeller fattes det individuelle vedtak.

Søknadsskjema finnes

Klageadgang

Det er klageadgang på alle vedtak om tjenester. Klagefristen er 4 uker. Nærmere orientering om klageadgang framgår av vedtaket.