Reguleringsplaner etter PBL 2008

2012001 Hemmingsjordlia Boligfelt 
2009002 Reguleringsendring Hestodden
2009001 Reguleringsendring Nordstraumen sentrum

Reguleringsplaner etter PBL 1985 eller eldre

2008001 Nordstraumen hytteområde - Hytteplan 16/11 (Liene Hytteområde)
2007011 Sandbakken hyttefelt
2007007 Nordstraumen hytteområde - Hytteplan 16/7,59
2007006 Langhaugen
2007004 Straumen kirkegård, Brekka
2007002 Øyjordnes2
2004002 Øyjordskogen
2004001 Kollenveien Nord
2002001 Del av Moeng, gnr 1 bnr 31 Hemmingsjord
2000001 Nordstraumen Boligfelt
1998001 Gang- og Sykkelveg Nordgård-Lenvik grense
1995002 Småbåthavn Gammeheimskjæret
1995001 Ytterholtet del av reguleringsplan for Sørstraumen
1989003 Småbåthavn Gammelheimskjæret
1989002 Bakkejord Øvre
1989001 Sørstraumen
1985001 Storneset
1984001 Elvelund
1982001 Sørstraumen Vest-Brekka
1977002 Nordstraumen Sentrum  (vil bli revidert i løpet av de neste par årene - MFT ut 2018)
1977001 Nordgård Boligområde
1976001 Myrseth Øvre
1972001 Elvelund
1971001 Engslettveien
1969002 Øyjordneset Syd og Øyjordneset Nord
1967001 Fredlund 26/61
1963002 Gang- og sykkelveg Herredshuset - Samvirkelaget
1963001 Gang- og sykkelveg Nordstraumen  -Nordgård (kun plangrense)
1947001 Kapellområdet
1940001 Pedersenplan (kun plangrense)