Barnehagen på Gjerdsletta

Gjerdsletta barnehage

Gjerdsletta barnehage er en fireavdelings barnehage som ligger i Kollenveien. Barnehagen har 85 plasser for barn i alderen 1-5 år. Barnehagens gruppestørrelser og alderssammensetning vil kunne variere fra år til år.

Åpningstid: 
kl 07.00 – 16.00
kl 07.30 - 16.30
Foreldre velger den åpningstida de ønsker å benytte ved søknad til barnehageplass.

Besøksadresse:   
Gjerdsletta barnehage
Kollenveien 90
9310 Sørreisa
Tlf.nr: 926 42 909 (kontor)
E-post: gjerdsletta@sorreisa.kommune.no

Avdelingsleder/styrer: Siv Zakariassen
E-post

Barnehagen i Brekka
Barnehagen i Brekka

Brekka barnehage

Brekka barnehage er en fireavdelings barnehage som ligger i Brekka boligfelt. Barnehagen har 69 plasser for barn i alderen 1-5 år. Barnehagens gruppestørrelser og aldersammensetninger vil kunne variere fra år til år.

Åpningstiden er kl 07.30 - 16.30

Besøksadresse:   
Brekka Barnehage
Brekka 47
9310 Sørreisa
Tlf.nr: 922 19 917 (kontor)
E-post: brekka@sorreisa.kommune.no

Avdelingsleder/styrer: Mari Fagerli
Epost                                  

Barnehagen på Langhågen
Barnehagen på Langhågen

Ferdinand barnehage

Ferdinand barnehage er en toavdelings barnehage som ligger på Langhågen nær kommunegrensa til Senja kommune.
Barnehagen har 46 plasser for barn i alderen 1-5 år. Barnehagens gruppestørrelser og alderssammensetninger vil kunne variere fra år til år. 

Åpningstiden er kl 07.30-16.30

Besøksadresse:   
Ferdinand Barnehage
Langhågen
9300 Finnsnes
Tlf: 992 04 920 (kontor)
E-post: ferdinand@sorreisa.kommune.no

Avdelingsleder/styrer: Silje Hansen
E-post