Mål for Omsorgssenteret

Sørreisa kommune sin visjon er "Vi skal gjøre hverdagen bedre-for alle. ved omsorgssenteret jobber vi ut fra å skape en god hverdag for våre beboere med fokus på personsentrert omsorg. Forebygging, egenmestring og hverdagsglede er nøkkelord vi har med oss i møte med beboerne. 

Vi har tre målsettinger med arbeidet med Hverdagsglede:

  • Hverdagsglede gjennom mat og måltider
  • Hverdagsglede gjennom aktivitet - og å få komme ut i frisk luft hver uke. 
  • Hverdagsglede gjennom god kommunikasjon - og dialog med pårørende.

 

Omsorgssenteret har tett samarbeid med de Frivillige i kommunen

 

Søknadskjema for helse og omsorgstjenester finnes