Sørreisa Frivilligsentral jobber aktivt for å etablere og organisere samarbeid mellom personer og grupper som ønsker å yte eller motta hjelpeinnsats i Sørreisa. Frivilligsentralen er en lokalt forankret møteplass som er åpen for alle som har lyst til å delta innen frivillig virksomhet. Tilbudet kommer i tillegg til eksisterende frivillig arbeid og lovpålagte offentlige oppgaver. Sentralen skal utvikles av menneskene som er knyttet til sentralen og aktivitetene skal legges opp i tråd med lokale forutsetninger og behov, samt bidra til utvikling av sentralen.

Frivilligsentralen har mange frivillige som bidrar på aktiviteter som besøkstjeneste, middagsutkjøring, kafe på omsorgssentret, leksehjelp, kjøring av velferdsbussen mm.