Kommunens kartgrunnlag

En del av kommunens kartgrunnlag kan ses her (for brukere av mobil ol)

Her vil alltid ligge arealplankart, men i tillegg vil kommunen legge ut en del temakart 

For de med kartvareprogram er kommunens WMS som følger:
http://wms.gisline.no/wms-sorreisa

Kommunen leverer FDV data gjennom SFKB, og vi har også oppsatt plandata til QMS.