Geodata

Geografiske data berører en rekke saksområder herunder temakart, eiendomsmåling, matrikkelforvaltning, forvaltning av planregister, opptegning av arealplaner, saksbehandling etter eierseksjoneringsloven, adressering.

I kommunen er arbeidet med de ulike fagområdene innen geodata fordelt mellom følgende kontorer Byggesak/oppmåling, Landbruk/Miljø/Natur, og Plan

Matrikkel

Filmen du kan se her viser, på en enkel måte, noen av de opplysningene vi finner i matrikkelen og hvorfor det er viktig å sjekke de https://vimeo.com/515172835

https://www.norgeskart.no/ Her kan du selv finne matrikkelopplysninger om aktuelle eiendommer. Zoom inn på ønsket sted i kartet, søk på gateadresse eller søk på gnr/brn. Ved søk på gnr/brn fylles først ut kommunenummer for Sørreisa 5526- gnr/brn. Du kan søke opp eiendommer i hele landet.

Bruk menyknappen øverst i venstre hjørne for å velge hvilke opplysninger du vil se i kartet. Nederst i høyre hjørne kan du velge bakgrunns kart eller flyfoto.

 

 

Kommunens kartgrunnlag

En del av kommunens kartgrunnlag kan ses her (for brukere av mobil ol)

Her vil alltid ligge arealplankart, men i tillegg vil kommunen legge ut en del temakart 

For de med kartvareprogram er kommunens WMS som følger:
http://wms.gisline.no/wms-sorreisa

Kommunen leverer FDV data gjennom SFKB, og vi har også oppsatt plandata til QMS.