• Brann                                                     110
  • Politi                                                       112
  • Ambulanse / AMK                                113
  • Vakttelefon vei, vann og avløp           40 55 13 33
  • Legevakt                                                116 117
  • Krisesentret i Midt-Troms                   77 84 52 60
  • Akuttelefon barnevern                       40 00 22 76
  • Nasjonal barnevernvakt                      116 117
  • Mental helse - hjelpetelefon               116 123
  • Melding om skadet/påkjørt vilt           02800
  • Veterinærvakt                                        90 79 09 07