Målgruppe

Personer som har økt risiko for, eller allerede har sykdommer eller utfordringer knyttet til fysisk og psykisk helse. Man må altså ikke være syk eller ha en diagnose for å være deltaker ved frisklivssentralen.

Frisklivsresepten

For å delta i Frisklivssentralen sine tilbud kan man enkelt og greit bare ta kontakt med Frisklivsveilederen. 

En reseptperiode er 3 måneder, og koster kr. 300.-. Alle deltakere som kommer til frisklivssentralen får tilbud om en helsesamtale, hvor det kartlegges ønsker, mål og behov. For enkelte kan det være hensiktsmessig og delta over en lengere periode for å oppnå ønsket målsetting. Forlengelse av resept gjøres i samarbeid med frisklivsveilederen.

Vi tilbyr veiledet trening tre dager i uken; Mandager i Sørreisahallen, onsdager i bassenget og fredager i styrkerommet på Sørreisa sentral skole. Det anbefales og delta på to økter i uken for de som skal ha oppfølging innen fysisk aktivitet. I tillegg tilbyr vi veiledning for kosthold og røykeslutt, individuelt eller i grupper.

Vi tilbyr også kostholdkurset «Bra mat for bedre helse». Dette er et inspirasjonskurs som skal motivere, hjelpe og støtte til å gjøre positive forandringer i kostholdet. Mottoet er «små skritt – store forbedringer». På kurset lærer du blant annet å lese varedeklarasjon, får praktiske råd for hverdagen, motiveres til å endre vaner og utveksler erfaring med de andre deltakerne.

Temakvelder vil avholdes innimellom, med ulike tema, som for eksempel motivasjon, bevegelsesglede, tur tips osv.