Forebyggende avdelingen er en av de to lovpålagte avdelinger som brannvesenet deles opp i, og har som primæroppgave å sørge for at kommunen med brannvesenet jobber aktivt med forebyggende informasjonsarbeid til kommunens innbyggere.

Avdelingen skal jobbe spesielt opp mot skoler, barnehager og andre risikobaserte innbyggergrupper, i tillegg skal avdelingen kartlegge og gjennomføre branntilsyn i særskilte objekter (§ 13 ) og delta aktivt i kampanjer som har som formål og redusere faren for at brann og andre ulykker inntreffer i vår kommune.  

Forebyggendeavdelingens oppgaver er styrt av Forskrift om brannforebygging §1

Forskriften skal bidra til å redusere sannsynligheten for brann, og begrense konsekvensene brann kan få for liv, helse, miljø og materielle verdier.

Brannsjefen er avdelingens leder og gjennomfører de årlige branntilsynene ved kommunens særskilte objekter (§ 13 ). Brannvesenets øvrige mannskaper deltar i avdelingens forebyggende arbeid opp mot skoler, barnehager og er en viktig aktør i forhold til de årlige forebyggende arrangement.​

  • Brannvernuka skoler, og barnehage
  • Komfyrvaktkampanjen
  • Røykvarslerdagen 1 desember
  • Åpen brannstasjon (en gang året)