Demensteam

I samarbeid mellom fastlege og kommunens helse- og omsorgstjeneste foretar demensteamet utredning og oppfølging av pasienter med demens og deres pårørende. Ved behov knytter demensteamet til seg andre fagpersoner med kompetanse om demens. 

Du velger selv hva du vil ta opp i samtalen. Noen tema kan være:

 • Mistanke om demens
 • Hva er demens?
 • Hvordan utvikler sykdommen seg?
 • Hvordan leve med sykdommen?
 • Hvilke hjelpetilbud finnes, og hvordan søke på disse?
 • Finnes det hjelpemidler?
 • Praktiske tips
 • Støtte og informasjon til pårørende

Dagsenter

Dagtilbud til hjemmeboende personer med demenssykdom bidrar til at den enkelte kan ha en verdig og meningsfull hverdag i et sosialt fellesskap, tilpasset den enkeltes evner og interesser. Stikkord:

 • Miljøbehandling med fokus på lokale tradisjoner, kultur og næring.
 • Den gode dagen - øyeblikkets gleder.
 • Ulike aktiviteter ute og inne.
 • Måltider.
 • Sang og musikk.
 • Arbeid med minner fra "det levde liv".
 • Pårørende med krevende omsorgsoppgaver får tilbud om nædvendig avlastning.

Dagsenteret har åpent tirsdager og torsdager fra klokka 09-15. 

 

Pårørendeskolen

Pårørendeskolen er et kurstilbud til deg som har et familiemedlem eller en nær venn med demenssykdom. Gjennom faglige forelesninger, plenums- og gruppesmtaler får du kunnskap om demens og innsikt i hvilke følger sykdommen kan ha for personen med demens, deg som pårørende og øvrige familie. Du får mulighet til å treffe andre pårørende i samme situasjon og fagpersoner med kompetanse på området. 

Samtalegruppe

Samtalegruppe er et tilbud som både personer med demens og deres pårørende kan ha nytte av. Samtalegrupper kan bidra til å gi økt mestring i hverdagen ved at deltakeren får kunnskap og muligheter til å oppleve fellesskap og støtte. Hensikten med samtalegrupper er at mennesker som står i en vanskelig livssituasjon skal finne støtte hos hverandre. De får et forum der de kan sette ord på sine opplevelser, og den enkelte kan få hjelp til å finne løsninger og måter å mestre hverdagen og familielivet på. 

 

Les mer om demens:

Demenslinjen 815 33 032 - Nasjonalforeningens hjelpetelefon (ekstern lenke)

Helsenorge.no - Informasjon og råd til demensrammede og pårørende (ekstern lenke)

Nasjonalforeningen.no/Demensliv/Demenslinjen (ekstern lenke)

Demensplan 2020 (ekstern lenke)