FASTE REPRESENTANTER

 

Navn Parti Telefom Epost
Jan-Erik Nordahl AP 975 17 103 Epost
May-Tove Grytnes AP 950 64 367 Epost
Lise Løvland AP 990 44 448 Epost
Ana Myrlund AP 452 82 549 Epost
Otto Henning Skogheim AP 452 22 812 Epost
Paul Christian Dahlø AP 977 18 700 Epost
Per Mattis Oskal AP 977 77 552 Epost
Vigdis Martinsen AP 913 63 410 Epost
Tor Ivar Olsen AP 992 04 836 Epost
Liv-Mette Storelvmo AP 900 13 102 E-post
Ole Edvin Langaun SP 413 71 659 Epost
Jørn Hugo Lundberg SP 934 61 210 Epost
Thomas Norman Hansen SP 400 29 604 Epost
Kim Vegard Johansen SP 416 83 775 Epost
Beathe Hoel SV 400 10 839 Epost
Hanne Fredriksen Saml 993 13 535 Epost
Lars Eriksen Saml 924 61 121 Epost
Erlend Dårflot Olsen Saml 995 42 792 Epost
Steinar Erling Halvorsen H 916 31 180 Epost
       

             

 

VARAREPRESENTANTER

Arbeiderpartiet
Jenssen, Jostein
Kroken, Oddgeir
Storelvmo, Kristine
Oskal, Lars Ante
Nordby, Evy Karine
Jørgensen, Roar
Øvermoen, Cathrine Lønner
Power, Angela Skogheim

Senterpartiet
Johansen, Kim Vegard
Helgesen, Eli Blomseth
Løvaas, Marte Synnøve
Lange, Linda
Aunli, Astrid
Lange, Ole Oliver
Nikolaisen, Jan Erik

Sosialistisk Venstreparti
Agersborg, Jan Sigmund
Mortensen, Heidi Solveig            
Martinsen, Dag Bjørn    

Samlingslista
Hjorthen, Ragnhild
Løkke, Jim Are Jensen
Grønvold, Karina             
Larsen, Geir      
Ovesen, Odin Andreas Lindanger

Høyre
Eriksen, Helene Kaas
Angell, Halgeir Otto