FASTE REPRESENTANTER

 

Navn Parti Telefom Epost
Jan-Erik Nordahl AP 975 17 103 Epost
May-Tove Grytnes AP 950 64 367 Epost
Lise Løvland AP 990 44 448 Epost
Ana Myrlund AP 452 82 549 Epost
Kåre Lennart Rasmussen AP 916 22 024 Epost
Liv-Mette Storelvmo AP 900 13 102 Epost
Tor Ivar Olsen AP 992 04 836 Epost
Oddgeir Kroken AP 909 38 557 Epost
Jørn Hugo Lundberg SP 934 61 210 Epost
Marte Synnøve Løvaas SP 932 63 689 Epost
Kim Vegard Johansen SP 416 83 775 Epost
Beathe Hoel SV 400 10 839 Epost
Marlen Johannessen FRP 906 90 401 Epost
Karin Bjørnå  FRP 412 06 808 Epost
Hanne Hanssen FRP 930 84 039 Epost
Espen Estensen H 970 60 480 Epost
Helene Eriksen H 980 48 005 Epost
Tor Magne Haldorsen  H 905 68 298 Epost
Lars Eriksen  H 924 61 121 Epost

             

 

VARAREPRESENTANTER

Arbeiderpartiet
Fredriksen, Per Tore
Jørgensen, Roar
Nordahl, Monica Iren
Nergård, Tor Esben
Finnseth, Erlend
Storelvmo, Kristine
Bjørndahl, Jeanette
Martinsen, Vigdis
Nyland, Thor
Power, Angela Skogheim

Senterpartiet
Helgesen, Eli Blomseth
Langaune, Ole Edvin
Myre, Lisbeth
Jakobsen, Veronica
Lyshaug, Ragnhild
Hanssen, Beathe Helene

Sosialistisk Venstreparti
Bråthen, Bente
Agersborg, Jan Sigmund          
Mortensen, Oda Bavda
Tomassen, Britt Janne    

Fremskrittspartiet
Sørfosbog, Hedly Lange
Hole, Steinar
Bjørnå, Oddvar             
Skoglund, Per-Hugo      
 

Høyre
Hausmann, Tone
Stakkevold, Per
Eriksen, Tor Edvard
Sletten, Tove Marie Aas
Lindbøl, Thomas
Haldorsen, Johannes
Angell, Herdis