Kommunestyret i Sørreisa skal ha 15 representanter, og etter valget i 2015 ble fordelingen slik:

Det Norske Arbeiderparti - 7 representanter:

Jan-Eirik Nordahl

May-Tove Grytnes

Paul Dahlø

Gry Anette Dahlø Bjørklund

Øystein Rørslett

Wigdis Nyheim Andersen

Tor Ivar Olsen

Senterpartiet -1 representant:

Ole Edvin Langaune

Høyre - 2 representanter:

Lars Eriksen

Trygve Andreas Olsen

 Fremskrittspartiet -1 representant:

Geir Larsen

Samlingslista - 4 representanter:

Jørn Lindbøl

Hanne Fredriksen

Ole A. Ovesen

Ragnhild Hjorthen