Kulturhuset

Kulturhuset brukes til en rekke formål: konserter, turnerende teater, lokale kulturproduksjoner, møter, kurs og undervisning, korøvinger og trimaktiviteter.

Kulturhuset kan med rette kalles bygdas ”storstue”, og både huset som helhet og foajeen i sær er populær til private selskap og arrangementer. I foajeen arrangeres også jevnlig dans for “godt voksne”.

Bygdekinoen viser film 2 ganger i måneden.

Huset inneholder: 1. etg.: Sal med mobilt amfi og plass til 265 personer. C-scene mål. Romslig foajé med kjøkken. Garderobe, toaletter og lagerrom. 2. etg.: Skuespillergarderober og et mindre møterom.

Foajeen har i utgangspunktet ca. 40 sitteplasser. Kjøkkenet har dekketøy til ca. 140 kuverter.

Oversikt over bookinger i kulturhus:

Bestilling

Kontakt servicekontoret, tlf 77 87 50 00 for bestilling av lokaler. 

Prisene inkluderer vask. Vaktmester kan sette opp prosjektor og en fast talemikrofon. Lyd- og lystjenester utover dette må bestilles ekstra, og seinest en uke før arrangementet.