Om du har behov for lån av hjelpemidler i en kort periode, kan dette lånes fra kommunens korttidslager. Dersom du har et varig behov (over 2 år), kan hjelpemidler søkes på direkte gjennom NAV hjelpemiddelsentral (https://www.nav.no/hjelpemidler).

Ergoterapeut kan bistå i søknadsprosessen og bistå i kartlegging av hvilket behov den enkelte har. Ergoterapeut har ansvar for tilpasning og opplæring av hjelpemidlet du har fått utlevert.

 

Ditt ansvar ved lån av hjelpemidler:

  • Du har i hovedsak selv ansvar for å hente og levere tilbake utlånte hjelpemidler. Hjelpemidler kan utleveres og hentes av hjelpemiddeltekniker når du eller dine pårørende ikke kan dette selv.
  • Du er ansvarlig for å rengjøre hjelpemidler før disse leveres/hentes tilbake til kommunens lager.
  • Du er ansvarlig for å gi beskjed om det er feil eller mangler på hjelpemidlet du har lånt.

Kommunens hjelpemiddellager er plassert Øyjordnesveien 27, 9310 Sørreisa.