Hovedkategorier er:

1. Tiltak som omfattes av byggesaksbestemmelsene § 20-1
2. Søknadspliktige tiltak som kan forestås av tiltakshaver § 20-4
3. Tiltak som er unntatt fra søknadsplikt § 20-5

Saksgang

Saksbehandlingstid vil i hovedsak være avhengig av tiltakets størrelse og områdets planstatus.

Krav til innhold og behandling av søknader finner du i plan- og bygningslovens:
Byggesaksdel - Kapittel 21 krav til innhold og behandling av søknad 

 

Ellers henvises det til Direktoratet for byggkvalitet der finner man veiledning, blanketter osv.

Merk at Sørreisa kommune ikke har innført det nettbaserte system for byggesøknader enda.