Medlemmer

Eirik Dørdal Nord             AP
Frits Roy Solvang            
Wigdis N. Andersen      
Bjørnar Larsen 
Tove Johansen

               

Vara     

Elin Myhre                  SV
Bodil Andersen
Ernst Nilsen      
Martin T. Nikolaisen      
Torleif Bjørnslett