Sørreisa barne- og ungdomsskole ligger fint plassert i sentrum av Sørreisa, med nærhet til kulturhus, idrettshall, bibliotek, folkehelsepark og fantastisk natur som byr på gode turmuligheter både sommer og vinter. Nye Sørreia barne- og ungdomsskole er en topp moderne skole, med digitale skjermer på alle klasserom og egen iPad eller PC til alle elevene. Den nye skolen har ca 380 elever og ca 70 ansatte. Skoleledelsen består av rektor, ass.rektor og 2 avdelinsledere.

Skolen er en trivselslederskole med økt fokus på fellesskap, trivsel og aktivitet blant våre elever. Skolen er deltakende i Utdanningsdirektorates læringsmiljøprosjekt inkluderende barnehage – og skolemiljø. I tillegg er skolen deltakende i Utdanningsdirektorates prosjekt for skolebibliotekets fokus på lesestimulering.

Skolens visjon er: Sørreisa barne- og ungdomsskole – en framtidsrettet skole. Sammen for læring, mestring og utvikling.