Dette er et tilbud til personer med diabetes som har fastlege ved Senjalegen Finnsnes og Silsand, samt Dyrøy og Sørreisa legekontor. Diabetessykepleier har kontordager ved behov ved legekontoret her i Sørreisa. 

Målgruppe

Voksne med diagnostisert diabetes, type 1 og type 2, samt svangerskapsdiabetes.

Barn med diabetes skal fortsatt følges opp av spesialisthelsetjenesten. Det samme gjelder brukere av insulinpumpe.

Hvordan komme i kontakt

Det er fastlege som henviser pasienter til diabetessykepleier.

Diabetespoliklinikken er et utvidet tilbud til personer med diabetes utover fastleges oppfølgning. Fastlegen har fortsatt hovedansvar for pasientens medisinske behandling.

Les mer om diabetes på Diabetesforbundets hjemmesider.