I Sørreisa kommune har kommunestyret vedtatt følgende arealplaner
(papir versjon er juridisk korrekt, dersom det skulle bli oppdaget forskjell mellom papir og digital versjon)

Tekstdel av planarkiv

Kommuneplan for Sørreisa 
Kommunedelplan for Gottesjord-Grunnreis
Kommunedelplan for Hemmingsjord
Kommunedelplan for Reinelv
Kommunedelplan for Skøelv
Kommunedelplan for Straummen
Kommunedelplan Kystplan II Midt- og Sør-Troms plankartet fremgår av webarkiv, grunnet regionreformen vil ikke planen legges ut i plankartet før nye planbaser er klargjort.

Det opplyses om at kommunen er på tur å lage ny arealplan. Alle arealplanene vil derfor bli erstattet innen utgangen av 2020.