I Sørreisa kommune har kommunestyret vedtatt følgende arealplaner
(papir versjon er juridisk korrekt, dersom det skulle bli oppdaget forskjell mellom papir og digital versjon)

Tekstdel av planarkiv

Kommuneplan for Sørreisa 
Kommunedelplan for Gottesjord-Grunnreis
Kommunedelplan for Hemmingsjord
Kommunedelplan for Reinelv
Kommunedelplan for Skøelv
Kommunedelplan for Straummen
Interkommunal kystesoneplan for Midt- og Sør-Troms (nordre del av Sørreisa) 
Interkommunal kystesoneplan for Midt- og Sør-Troms (søndre del av Sørreisa)

Det opplyses om at kommunen er på tur å lage ny arealplan og holder på å revidere kystsoneplan. Alle arealplanene vil derfor bli erstattet i løpet av hhv 2020 og 2019.