I Sørreisa kommune er det per dags dato nedsatt følgende vedtak om MFT

Formannskapsvedtak 24/2019 den 30.04.2019:

I henhold til Plan- og Bygningslovens prgf 13-1 fastsetter Sørreisa kommune midlertidig dele- og byggeforbud for Gammelheimskjæret i henhold til kart i vedlegg 1 ut august 2020.
Tiltak som ønskes gjennomført i perioden i området behandles etter prgf 13-1, 2.ledd.

Formannskapsvedtak 13/2019 den 26.02.2019:

I henhold til Plan- og Bygningslovens prgf 13-1 forlenger Sørreisa kommune midlertidig dele- og byggeforbud for sentrum i henhold til kart i vedlegg 1 ut 2019.
Tiltak som ønskes gjennomført i perioden i området behandles etter prgf 13-1, 2.ledd.