Grunnet dagens Koronasituasjon er det avtalt at OBOS OpenNet skal levere internett frem til og med 31. august 2020. Dette gjelder de som allerede har internett levert fra OBOS OpenNet. Tjenesten vil kanselleres automatisk 31. august, det vil derfor ikke være nødvendig å si den opp. 

Dersom du får levert TV-tjeneste fra en av OBOS OpenNets samarbeidspartnere, gjennom avtale med OBOS OpenNet, vil det heller ikke være nødvendig å si den opp. Om du allerede har sagt opp TV-tjenesten som følge av tidligere sluttdato 31. april, anbefaler OBOS OpenNet at du kontakter dem slik at du ikke blir uten TV-tjeneste etter 31. april. De ulike TV-leverandørene er informert om at OBOS OpenNets kunder i Sørreisa ikke skal betale et eventuelt bruddgebyr.

Hvis du har spørsmål vedrørende leveranse av enten internett eller TV-tjenesten i perioden frem til og med 31. august, må du kontakte OBOS OpenNet. Om du ønsker videre leveranse av internett, og eventuelt TV-tjeneste etter 31. august, må du bestille dette gjennom 3Net eller ringe dem. Kontaktinformasjon finner du i rubrikken. 

Dersom du ikke har internett gjennom fiber i dag, men ønsker å få dette installert, må du kontakte 3Net.