Sørreisa Kommune leier tjenester for voksenopplæring av Lenvik Kommunes senter for læring og integrering. 

Finn mer informasjon på senterets hjemmeside: 

Søknad gjøres til Sørreisa Kommune gjennom søknadskjema: