Kommuneplaner og områdereguleringer

Planid Plannavn Merknad
2016002  Områderegulering for Sørreisa sentrum Forventet vedtatt i løpet av 2020
2015001 Kommuneplan for Sørreisa  

 

 

 

Private planintiativ

Planid Plannavn Merknad
2019001 Detaljregulering av Simavika boligfelt oppstartsvarsel sendt ut
2018001 Detaljregulering av Liene hytteområde satt på vent
2012004 Detaljregulering av Andsvatn Hyttegrend Nedre vært på høring, satt på vent