Helsestasjon og skolehelsetjenesten jobber med helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid blant barn og unge 0-20 år. Vi har tverrfaglig samarbeid med andre kommunale etater som f. eks barnehage, skole, PPT, kommunepsykologen, fysioterapeut, psykiatritjenesten og barnevern.

På helsestasjonen får barnet tilbud om regelmessige konsultasjoner og undersøkelser der det blir lagt vekt på barnets psykiske, fysiske og sosiale utvikling.

Vi gir råd, helseopplysning og veiledning til foreldre og foresatte vedrørende barnets utvikling og trivsel. Konsultasjonene gjennomføres av helsesykepleier, helsestasjonslege og fysioterapeut.

Barnet får tilbud om vaksinasjon jfr. nasjonale retningslinjer.

Helsestasjonen for barn 0-5 år

 • Hjemmebesøk til alle nyfødte.
 • Regelmessige konsultasjoner for barn i alderen 0-5 år.
 • Barselgrupper
 • Vaksinasjon jfr. nasjonalt program.
 • Oppfølging av barn med spesielle behov.
 • Tidlig Inn - samarbeid rundt gravide og barnefamilier med ekstra utfordringer

 

 

Helsestasjonen har også disse tjenestene

 • Svangerskapskontroller hos jordmor
 • Skolehelsetjeneste
 • Helsestasjon for ungdom
 • Reisevaksinasjon
 • Influensavaksinering, vaksinering til andre grupper
 • Smittevern
 • Helseopplysning, rådgiving og veiledning

 

Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål angående barnet ditt, noe du lurer på eller er bekymret for. Vi har åpent hver dag. Dersom du ikke når oss på telefon kan du legge igjen en beskjed på svareren eller på Servicekontoret.