Tid og sted for vigsler

Sørreisa kommune vil foreta vigsler på Frivillighetssentralen, Bølgen. Vi tilbyr vigsler primært på fredager klokka 14. 

Vigslere i Sørreisa

Ordfører i Sørreisa Jan-Eirik Nordahl og varaordfører Jørn Lundeberg.

Spørsmål

Dersom dere har spørsmål, send en epost til postmottak@sorreisa.kommune.no eller ta kontakt med servicekontoret på telefon 77  87 50 00.

Før dere gifter dere

Skatteetaten må sjekke om dere oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap. Dette gjøres ved at dere sender inn papirer til det lokale skattekontoret. Deretter vil Skatteetaten utstede og sende dere en prøvingsattest som viser at dere oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap. 
Se Skatteetatens nettsider Ekteskap i Norge(ekstern lenke) for informasjon om skjemaer som må fylles ut og prøving av vilkår for ekteskapsinngåelse. Behandlingstiden hos Skatteetaten er 2-3 uker, så vær ute i god tid før vigselen. Prøvingsattesten er gyldig i fire måneder fra utstedelse og må være gyldig på vigselstidspunket. Dersom dere søker om prøving av ekteskapsvilkår digitalt, vil dere motta prøvingsattesten i Altinn. Denne må videresendes til oss, enten ved å sende den direkte fra Altinn til postmottak@sorreisa.kommune.no eller ved å skrive den ut og sende den i posten eller levere den på servicekontoret. 
Dersom dere søker om prøving på papir, vil dere motta prøvingsattesten i posten. Denne må videresendes til oss per post eller leveres på servicekontoret.

Avtale vigseltid

Avtale om vigsel må skje senest to uker i fokant. For å avtale tidspunkt, ta kontakt på e-post til postmottak@sorreisa.kommune.no

Vi gir tilbakemelding på om tidspunktet er ledig så raskt som mulig. Sett gjerne opp alternative tidspunkt eller datoer i tilfelle førstevalget er opptatt. Oppgi gjerne et telefonnummer dere kan nås på. 

Praktisk informasjon

  • Paret og gjester bør møte opp 10-15 minutter før avtalt tid for vigsel. Paret må kunne fremvise legitimasjon dersom det blir etterspurt.
  • Det skal være to vitner til stede under vigselen. Dette kan være forlovere eller to andre personer over 18 år. Dersom dere selv ikke kan stille med vitner, kan vi være behjelpelige med å fremskaffe vitner. Dette må avtales på forhånd. 
  • Seremonien foregår vanligvis på norsk, med mindre vi får beskjed om noe annet. Dersom dere ønsker at seremonien skal holdes på engelsk, må dette gis beskjed om når dere avtaler tid for vigsel. Dersom en av dere eller begge ikke forstår språket vigselen foregår på, må dere selv sørge for kvalifisert tolk. 
  • Selve seremonien varer vanligvis 10-15 minutter dersom det ikke er lagt til noe ekstra. Under seremonien brukes det borgerlige vigselsformularet. Ønsker dere ringpåsetting, musikkinnslag og/eller tekstinnslag under seremonien, må dere gi beskjed om dette i god tid før vigselen. 
  • Etter seremonien vil dere få en kopi av vigselsboka som kan brukes som en midlertidig vigselattest. Endelig vigselsattest utstedes av Skatteetaten.